Varggrop i Södra Sandsjö

Adress: Högebo, 362 93 Tingsryd Visa karta

Adress: Högebo, 362 93 Tingsryd

"Vargplågan" i Småland kulminerade åren 1810- 1850. Då fångades och dödades många vargar på olika sätt. De s.k. vargskallen, vargen drevs mot strutformade nät och avvlivades på olika sätt när den nått botten på struten, är väl de mest omtalade, fast fångandet av ungar i lyorna var de mest framgångsrika. Det var då det utfärdades påbud om anläggandet av varggropar i varje socken. Målsättningen var att utrota vargen.

Fångst i gropar tillgick så att i gropens mitt placerades en träpåle, som räckte ca en halvmeter över gropens överkant. Gropen täcktes över med smala raftar, företrädesvis av hassel. Det hela"risades med kvistar och halmboss. Vid stolpen bands en anka, gås eller höna fast. Ankans skrik skulle locka vargen. När denne skulle fångas föll den igenom det förrädiska "däcket" och blev fångad i gropen, som ofta var försedd med uppåtriktade spetsiga pålar i botten. Endast ett fåtal vargar uppges fångade på detta sätt. Metoden var mer effektiv för rävfångst.

Fångstgropar är lagligen skyddade som fornminne.

Visa mer

Om denna aktivitet

  • Gatuadress 1
    Högebo
  • Postadress
    362 93 Tingsryd