Naturreservat Grytö

Visa karta

Grytö ligger nära land i sydöstra delen av sjön Åsnen. Naturreservatet innefattar också vattenområden i Åsnen, de två småöarna Helgaholm och Grönön, samt några mindre holmar. Här finns ett rikt fågelliv.

Från utsiktspunkten på Lunnabacken (ett naturreservat på fastlandet) ser man Grytö och stora delar av reservatets vattenområde. På Grytö växer nu mest granskog. I strandzonen står ett och annat lövträd. Tanken med reservatet är att skogen efter viss borthuggning av gran skall få utvecklas till att bli en fin blandnaturskog. Gammal skog med död ved är viktig för såväl svampar, lavar som vedlevande insekter.
På grund av det känsliga fågellivet har vissa delar av ön tillträdesförbud mellan 1 april - 31 juli.

Show more

Närliggande boenden

Vandrarhem och grupplogi

Korrö, STF Vandrarhem

Avstånd: 24,4 km
Korrö - med naturen runt hörnet! De flesta som kommer hit första gången blir helt tagna av miljön, både av naturen och hantverksbyn.
Hotell och pensionat

Korrö, STF Hotell

Avstånd: 24,4 km
Korrö - med naturen runt hörnet! De flesta som kommer hit första gången blir helt tagna av miljön, både av naturen och hantverksbyn.
Campingplatser

Getnö Gård - Lake Åsnen Resort/Camping

Avstånd: 6,8 km
Getnö Gård är en vacker 3-stjärnig naturcamping på gräsbevuxen skogs- och ängsmark, med 150 generöst tilltagna platser. alla med en egen lägereld- och grillplats. Anläggningen är ett naturvårdsområde med en egen ö-grupp, mitt i vackra sjön Åsnen.